Fellesnemnda sitt arbeidsutval - juni 2019

Program og saker er no publisert.

Program

Kl. 13:00-13:05     Opning
Kl. 13:05-14:00     Saksbehandling

Sakene til møte i FN-AU

Fellesnemnda for samanslåing av fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane er sett saman av fylkesutvala i dei to fylka.

Fellesnemnda består av til saman 24 medlemar, 15 frå Hordaland og 9 frå Sogn og Fjordane. Arbeidsutvalet består av 4 medlemer frå kvart fylke.

Les meir om fellesnemnda