Fellesnemnda mai 2019

Fellesnemnda for Vestland fylkeskommune har møte i Bergen torsdag. Sjå saksdokumenta.

Program

Kl. 10:00-10:10       Opning av møtet
Kl. 10:10-11:30       Presentasjoner m.m:
                                           Fylkesmannen i Vestland v/fylkesmann Lars Sponheim (30 min)
                                           Status prosjekt Nye Vestland fylkeskommune v/prosjektleiar 
                                           Rune Haugsdal (10 min)
                                           Tilhøvet mellom dei to noverande fylkeskommunane og Vestland  
                                           fylkeskommune – før konstituering og etter konstituering fram til 
                                           1.1.2020 v/Bertil Søfteland (10 min)
                                           Kultur og identitetsprosjekt - innleiing og plenumssamtale (45 min)

Kl. 11:30-12:30       Saksbehandling
Kl. 12:30-13:30       Lunsj
Kl. 13:30-16:00       Saksbehandling

Sakene til møte i Fellesnemnda

Fellesnemnda for samanslåing av fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane er sett saman av fylkesutvala i dei to fylka.

Fellesnemnda består av til saman 24 medlemar, 15 frå Hordaland og 9 frå Sogn og Fjordane.