Fellesnemnda februar 2019

Program og saker er no publisert

Program

Kl. 09:00            Opning av møte
Kl. 09:15            Orienteringar:
                                Statusorientering v/ prosjektleiar Rune Haugsdal
                                Landbruksråd Vestland v/ Anders Felde, leiar i Sogn og Fjordane Bondelag
                                Nye Kinn kommune v/ Kristin Maurstad, leiar fellesnemnda og ordførar
                                Vågsøy kommune og Ola Teigen, ordførar i Flora kommune.    
                                Nye Alver kommune v/ Øyvind Oddekalv, leiar fellesnemnda  
Kl. 11:00            Sakshandsaming
Kl. 12:00            Lunsj
Kl. 13:00            Sakshandsaming
Kl. 14:30            Pause
Kl. 15:00            Sakshandsaminga held fram til møte kan avsluttast ca kl. 17:00.    

Sakene til møte i nemnda                  

 Fellesnemnda for samanslåing av fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane er sett saman av fylkesutvala i dei to fylka.

Fellesnemnda består av til saman 24 medlemar, 15 frå Hordaland og 9 frå Sogn og Fjordane.