Nasjonal rassikringskonferanse 2019

Konferansen arrangerast av Nasjonal rassikringsgruppe. Det vil bli innlegg frå mange dyktige innleiarar.

Tema for konferansen vil vere krav om at ein i neste Nasjonal transportplan, NTP 2022-2033, får ein heilskapleg, nasjonal skredsikringsplan for riks- og fylkesvegar. Vi ønskjer å sjå ein slik plan gjennomført i løpet av 12 år. 

Ved hjelp av konferansen håper vi å utfordre sentrale aktørar på feltet om viktigheita av ein slik heilskapleg plan. 

Det er ikkje deltakaravgift på sjølve konferansen, men du må sjølv stå for transport og eventuelt opphald. 

Program

1000 - Opning av konferansen, Anne Gine Hestetun, fylkesordførar i Hordaland

1010 - Samferdselsminister Jon Georg Dale

1040 - Utfordring frå nasjonal rassikringsgruppe v/ leiar Åshild Kjelsnes

1050 - «Rassikring – avgjørende for en trygg og effektiv godstransport». Norges Lastebileigarforbund v/ adm. dir. Geir Mo

1110 - Pause

1125 - «Skredsikring i Statens Vegvesen». Regionvegsjef i Statens Vegvesen Vest v/ regionvegsjef Helge Eidsnes

1145 - «12 årsplan er naudsynt for liv, helse og næringsliv». Stamvegutvalet E16 v/ Jon Askeland

1200 - "Ras er ei kvardagsutfordring". Odda kommune v/ ordførar Roald Aga Haug

1220 - Visning av filmen «FV609 Hundsåna – den rasutsette vegen» ved Alf Vidar Snæland

1230 - Lunsj

1320 - «Sjømatnæringens transportbehov – Trygghet i hverdagen». Sjømatbedriftene v/ adm. dir. Robert Eriksson

1335 - Skredsikring og klimaendringer: Muligheter og utfordringer

Aart Verhage, seksjonsleiar Norges vassdrags- og energidirektorat

1350 - Øystein Langholm Hansen,Transport- og kommunikasjonskomiteen

1400 - "La hundre blomster blomstre..? Hvordan kan norske veier bli tryggere og bedre for alle trafikanter?" Opplysningsrådet for veitrafikken v/ direktør Øyvind Solberg Thorsen

1415 - Utfordringar frå salen

1435 - Pause

1450 - «Risikobasert verktøykasse for skredsikring». NGI v/ Bjørn Kalsnes

1510 - "Flakstad, vi bor her og vil fortsette å bo her!" Flakstad kommune v/ ordførar Hans Fredrik Sørdal

1540 - «Forebyggende skredkontroll - kan vi nå målet om et skredsikkert veinett uten?». Wyssen v/ Stian Langeland

1555 - «Veien er stengt! Hva nå?». Roan kommune v/ ordførar Einar Eian 

1610 - «Midlertidig tunnel – Ein alternativ måte å drive rassikring på». RoadCap v/ styreleiar og grunnleggar Knut Pedersen 

1625 - Vel heim v/leiar av rassikringsgruppa Åshild Kjelsnes

Kontakt
Profilbilde av Eva Vinjevoll
Eva Vinjevoll