Møte med minoritetsspråklige/fleirspråklege elever i vidaregåande skular(4)

Eit kurs for lærarar i Vidaregåande skular i Hordaland

1. samling: Tysdag 02 oktober kl. 09:30 – 14:30 -Det Lille auditoriet Amalie Skram vidaregåande skule. Tema: Innføring i fleirspråklegheit og multikulturell bakgrunn
Innleiar:  Statped og OT/PPT

2. samling: Onsdag 05. desember kl. 09:30 – 14:30 - Det Lille auditoriet Amalie Skram vidaregåande skule.
Tema: Traumemedviten omsorg og relasjonskompetanse 
Innleiar: OT/PPT

3. samling: Torsdag 14. februar 09:00-14:00 - Det Lille auditoriet Amalie Skram vidaregåande skule. Tema: Kartlegging – pedagogiske verkty
Innleiar: Statped og OT/PPT

 4. samling: Fredag 05. april 09:30 til 14:30 - Det Lille auditoriet Amalie Skram vidaregåande skule. Tema: Pedagogiske tiltak
Innleiar: Statped

Påmelding:

Offentlig skole: innsida.hfk.no, kurs og konferansar
Private skoler: Påmelding til OT/PPT kontakt ved skolen
Frist: 25. september

Kursbevis ved 100% deltaking.

For spørsmål ta kontakt med Line Brudvik Myhr, Leder PPT-Sør, Mail: linmyh2@hfk.no Mobil: 40 21 48 42

Vel møtt!

Påmeldingfristen var xx.xx.xx og det er no ikkje mogeleg å melde seg på.