Temadag – Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Bli med på temadag om tilgjengelegheit til idrettsaktiviteter for menneske med nedsett funksjonsevne.

Målgruppe

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne (RMNF) i Hordaland arrangerer konferanse for dei kommunale råda i Hordaland.

Tema

Tema for konferansen er kultur, idrett og tilgjengelegheit. Det vil spesielt handle om tilgjengelegheit til idrettsaktiviteter for menneske med nedsett funksjonsevne.

Praktisk informasjon

Arrangementet og lunsj er gratis for deltakarane, men reise og ei eventuell overnatting må råda betale sjølve.

Program

  • Kl. 09:30 Registrering
  • Kl. 10:00 Velkommen ved leiar i direktør for kultur og idrett, Per Morten Ekerhovd.
  • Kl. 10:15 "Korleis gjera bygg meir tilgjengelege ? Med spesiell vekt på kulturbygg og idrettsanlegg". Jesper Boesen, Handicaporganisationernes Hus. 
  • Kl. 11:00 Pause
  • Kl. 11:15 "Borås en by for alle – vinnar av Europeisk tilgjengeligheitspris. Kva for eit arbeid har blitt utført ? Med spesielt fokus på tilgjengelegheit til kultur og idrettaktivitetar for menneske med nedsett funkjonsevne". Lena Mellblad og Hera Nowak, Borås kommune, Sverige. 
  • Kl. 12:00 – 13:00 Lunsj
  • Kl. 13:00 "Idrettscampus Bergen sine satsingsområde – herunder knutepunkt med Energisenteret for barn og unge – samt arbeidet med tilrettelegging av idrettsaktivitetar for menneske med nedsett funksjonsevne". Idrettscampus Bergen – Torhild Næss Vedeler og Randi Marie Berntsen Farnes. 
  • Kl. 14:00 "Korleis gjere bygg meir tilgjengelege? Med spesiell vekt på Åsane kulturhus". HLM Arkitektur – arkitekt Marlies Lekven. 
  • Kl. 14:30 "Korleis gjere Biblioteket i nye Åsane Kulturhus meir tilgjengeleg?" Bergen offentlige bibliotek: rådgjevar Håvard Legreid. 
  • Kl. 15:00 Programmet slutt.

Streaming av konferansen.

 

Profilbilde av Merethe Helland Nordnæs
Merethe Helland Nordnæs
97699729