Fagdag for miljøarbeidarar i vidaregåande skule

Opplæringsavdelinga ved kompetanseheving spesped-gruppa vil invitere til fagdag for miljøarbeidarar som arbeider med tilrettelagt opplæring og spesialundervisning.

Tema:  Terje Wårheim, Målrettet miljøarbeid «Se på meg, det er noe jeg forsøker å si deg..»

Terje Wårheim har erfaring siden 1991 fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med ulike utfordringer knyttet til barn, ungdom og voksne, inkl foreldreveiledning. Wårheim er utdannet barnevernpedagog, har mastergrad i «Tverrprofesjonelt samarbeid i Helse og sosialsektoren», har studier og har undervist innenfor veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi. Terje Wårheim har også videreutdanning i ”trening av kognitive, emosjonelle og sosiale ferdigheter.

Program for dagen

Påmeldingsfrist: Fredag 9. august.

Påmeldingfristen var xx.xx.xx og det er no ikkje mogeleg å melde seg på.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med
Profilbilde av Laila Ulvestad
Laila Ulvestad
96942964
Profilbilde av Petter Tønjum
Petter Tønjum
96942921