Informasjonsmøte om inntaket til vidaregåande opplæring, skuleåret 2020/2021

Dette er dei årlege rådgjevarmøta der ein særleg tek for seg det ordinære inntaket til vidaregåande opplæring.

Målgruppe: rådgjevarar i ungdomsskulen og vidaregåande skule i Voss/Hardanger.

Påmeldingsfrist: 18. desember

Påmeldingfristen var xx.xx.xx og det er no ikkje mogeleg å melde seg på.

Elin Meyer Wikan