Hordaland vassregionutval (VRU)

Statlege sektormynde og kvar kommune i vassregionen er representert i Hordaland Vassregionutval (VRU). Kvar sektormyndigheit og kommune vel sjølve representant og vara til Vassregionutvalet.

Agenda for møtet

  • Tom Sverre Tomren, leiar i Hordaland vassregionutval ynskjer velkommen
  • Vannforskriftarbeidet i 2019 med rullering av vassforvaltingsplan, ved Sveinung Klyve i Hordaland fylkeskommune
  • Enkel vegleiing i bruk av Vann-nett
  • Status for vassforekomster i Hordaland, kva vert gjort i denne planperioden 2016-2021
  • Godkjenning av dokumentet hovedutfordringer i vassregionen (utkast til dokument vert sendt  ut før møtet)
  • Godkjenning av planprogram (vert sendt ut før møtet)
Leiar for vassregion Hordaland
Profilbilde av Sveinung Klyve
Sveinung Klyve