Fagleg leiar- og instruktørkurs, Bergen

Obligatorisk kurs for fagleg leiar i lærebedrifter.

Tema

Målet med kurset er å gjere dei fagansvarlege i lærebedriftene tryggare i rolla som rettleiiarar for lærlingar og lærekandidatar. Kurset går igjennom rettar og pliktar for både lærling og bedrift.

Målgruppe

Kurset er obligatorisk for dei som er fagleg ansvarleg i lærebedrifta. Instruktørar, leiarar i lærebedrifter og lærarar i yrkesfag er også velkomne til å melde seg på kursa.

Program

  • Rammer og regelverk
  • Lærling / lærekandidat
  • OT/PPT
  • Lærebedrifta
  • Fagleg leiar
  • Fag- og sveineprøve

Praktisk informasjon

Kurset er gratis og det blir servert pausemat og lunsj.

Kurset er fullt, du kan registere deg på venteliste.

Profilbilde av Eldbjørg Fjeldsbø
Eldbjørg Fjeldsbø
96943047
Profilbilde av Tove Strømsnes
Tove Strømsnes
96943036