Fagleg leiar- og instruktørkurs, Bergen

Obligatorisk kurs for fagleg leiar i lærebedrifter.

Tema

Målet med kurset er å gjere dei fagansvarlege i lærebedriftene tryggare i rolla som rettleiiarar for lærlingar og lærekandidatar. Kurset går igjennom rettar og pliktar for både lærling og bedrift.

Målgruppe

Kurset er obligatorisk for dei som er fagleg ansvarleg i lærebedrifta. Instruktørar, leiarar i lærebedrifter og lærarar i yrkesfag er også velkomne til å melde seg på kursa.

Program

  • Rammer og regelverk
  • Lærling / lærekandidat
  • OT/PPT
  • Lærebedrifta
  • Fagleg leiar
  • Fag- og sveineprøve

Praktisk informasjon

Kurset er gratis og det blir servert pausemat og lunsj.

Påmeldingfristen var 29.10.2019 og det er no ikkje mogeleg å melde seg på. Ta eventuelt kontakt dersom du ønskjer å melde deg på.

Profilbilde av Eldbjørg Fjeldsbø
Eldbjørg Fjeldsbø
96943047
Profilbilde av Tove Strømsnes
Tove Strømsnes
96943036