Fagdag

Opplæringsavdelinga ved kompetanseheving spesped-gruppa inviterer til fagdag for lærarar og miljøarbeidarar som jobbar med elevar i tilrettelagte grupper.

Tema: Overgangen skule – arbeidsliv for elevar med behov for tilrettelegging

Ulike aktørar som arbeider med overgang skule-arbeidsliv for denne gruppa elever deltek med innlegg. Detaljert program kjem.

Program (PDF)

Påmeldingfristen var xx.xx.xx og det er no ikkje mogeleg å melde seg på.

Petter Tønjum
96942921
Laila Ulvestad
96242964