Fagdag TOO

TkVest/Hordaland inviterer til fagdag i TOO (Torturoffer, Overgrepsoffer og personar med Odontofobi).

Kven kan delta?

  • Tilsette ved TkVest/Hordaland (pliktig oppmøte for dei som er på jobb)
  • UiB, Institutt for klinisk odontologi
  • Tilsette i Tannhelsetenesta i Hordaland får informasjon. Overtannlegen i kvart distrikt avgjer kven som kan få delta
  • Privatpraktiserande tannlegar

Program

"Selvmedfølelse og mindfulness i møte med stress og ubehag" v/Per-Einar Binder, professor i klinisk psykologi og visedekan for utdanning ved Psykologisk fakultet (UiB).

Seniorrådgjevar
Profilbilde av Arild Olav Sævig
Arild Olav Sævig
55583687