Fagdag TOO

TkVest/Hordaland inviterer til fagdag om TOO (tortur, overgrep og odontofobi).

Kven kan delta?

  • Tilsette ved TkVest/Hordaland
  • UiB, Institutt for klinisk odontologi
  • Tilsette i Tannhelsetenesta i Hordaland får informasjon. Overtannlegen i kvart distrikt avgjer kven som kan få delta
  • Privatpraktiserande tannlegar

Program

Vert lagt ut seinare.