Fagdag innan sjukehusodontologi

TkVest/Hordaland inviterer til fagdag i sjukehusodontologi.

Kven kan delta?

  • Tilsette ved TkVest/Hordaland
  • UiB, Institutt for klinisk odontologi
  • Tilsette i Tannhelsetenesta i Hordaland får informasjon. Overtannlegen i kvart distrikt avgjer kven som kan få delta
  • Privatpraktiserande tannlegar

Program

Sementerbare kroner og broer i keram – Et helsprøtt alternativ? Ved seniorrådgiver/spesialtannlege Kjell Størksen

I takt med økende krav til estetikk har det kommet alternativer til de tradisjonelle metall/keram-konstruksjonene, men hva er indikasjonsområdene? Er dette holdbare løsninger? Hva med preparering og avtrykk? Blir det vanskeligere og dyrere? Det er mange spørsmål som dukker opp når vi går bort fra det kjente og trygge. Ved hjelp av kliniske eksempler skal vi se på behandlingsplanlegging i ulike krone-bro kasus.

Valg av materiale i konstruksjonene bestemmes oftest av kliniske forhold, og ulike materialer kan kreve at vi endrer noe på teknikkene som brukes i fremstillingen. Samarbeidet med tanntekniker er avgjørende viktig for å oppnå tilfredsstillende resultater.

Forelesningene vil ta for seg en rekke kliniske problemstillinger innenfor krone-bro protetikk med hovedvekt på sementerbare helkeramiske løsninger basert på cad-cam-teknikker.

Kjell Størksen tok sin tannlegeutdannelse ved Universitetet i Bergen i 1979. Han har omfattende erfaring med protetiske tannerstatninger og han har arbeidet med implantatprotetikk siden 1990. I tillegg til vanlige protetiske erstatninger har han arbeidet mye med pasientgrupper med medfødte og ervervete defekter som krever helt spesielle protetiske løsninger. Siden 1988 har Størksen vært ansvarlig for oral og maxillofacial protetikk ved Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Han er også ansatt ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest. Velkjent og velrenommert foreleser nasjonalt og internasjonalt i emner som protetikk og eldretannpleie.

 

Seniorrådgjevar
Profilbilde av Arild Olav Sævig
Arild Olav Sævig
98907228