Erfaringssamling for folkehelsekontaktar

Vi ønskjer velkomen til erfaringssamling for folkehelsekontaktar i Hordaland. Tema for dagen blir livsmeistring, inkludering og Lokal mobilisering mot doping, - samt hovedtrekk frå den nye stortingsmeldinga.

Målgruppe

Målgruppe for samlinga er folkehelsekontaktar og SLT-koordinatorar i kommunane.

Program

Kl. 09.00 Velkomen
Kl. 09.30 MOT Livsmeistringsprogram v/ Regina Njåstad Vestrheim
Kl. 10.15 Lokal mobilisering mot doping v/ Tor Helge Myhre
Kl. 11.00 Pause
Kl. 11.15 Aktiv saman - integrering - inkludering - utanforskap v/ Elise Barsnes
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00 Ny folkehelsemelding
Kl. 14.30 Avslutning og vel heim

Overnatting

Det er reservert hotellrom for deltakarar med lang reiseveg. Meld behov i påmeldingsskjema, så tar vi kontakt.