Eldrerådskonferansen 2019

Korleis er det å bu heime med demens og korleis er det å vere pårørande? Dette er nokre av spørsmåla som blir tatt opp på Eldrerådskonferansen. Musikkterapi i eldreomsorgen og musikk og hjernen er òg tema på den første dagen av konferansen.

Invitasjon og program er sendt ut til dei kommunale eldreråda, og påmelding må vere godkjend av rådet du er medlem av.

Eldrerådskonferansen er ei årleg samling arrangert av fylkeseldrerådet i Hordaland, for medlemer av dei kommunale eldreråda i fylket.

Program

TYSDAG 5. NOVEMBER

10.00             Registrering opnar i konferanseområdet Kaffe og litt å bite i

11.00             Velkomen Gunda Falao Sparre, leiar i fylkeseldrerådet

11.05             Helsing frå politisk leiing i fylkeskommunen

11.15             Kulturinnslag v/elevar frå Langshaugen vgs., Julia Constance Wiger-Nordås, tverrfløyte; Vidar Flekke Bergesen, trompet; Brage Iversen, saksofon.

11.25             «Å bu heime med demens», Stein Erik Fæø, stipendiat, Universitet i Bergen

12.25             Lunsj

13.25             «Å vere pårørande til ein person med demens», Ellen J. Svendsbø, førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

14.30             «Musikk og hjernen» Geir Olve Skeie, professor, Universitetet i Bergen

15.25             Kaffepause

15.30             «Musikkterapi i eldreomsorgen», Gerd Karin L. Torsvik og Kathrine Dahle, Bergen kommune; Guri Dypvik og Sandra S. Thorstensen, Fjell kommune

16.30             Informasjon om Rådet for eit aldersvennleg Norge ved Trude Drevland, leiar for rådet 

17.00             Fritid fram til middag

19.00                         Middag

  • Helsing frå administrativ leiing i fylkeskommunen
  • Kulturinnslag v/ shantykoret Cape Horn

                        ONSDAG 6. NOVEMBER

09.00             «Korleis kan eldreråda jobbe med reforma Leve heile livet?» Anne Eli Wangen, seniorrådgjevar, Fylkesmannen i Vestland

09.50             Eit eldreråd fortel korleis dei har jobba med reforma Leve hele livet.

10.00             Introduksjon til forskingsprosjektet «Aldersvennlege omgjevnadar», Gudmund Ågotnes, førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

11.00             Kaffepause og utsjekk

11.30             Gruppearbeid relatert til dagens foredrag

12.30             Lunsj

13.30             Presentasjon av gruppearbeida

14.30             Avrunding og oppsummering

Vel heim!

Marielle Solheim
989 06 038