Dialogsamling om folkehelsearbeid i kommunen

Kompetanseheving for folkehelsekoordinatorer/-kontaktar i Hordaland fylkeskommune.

Velkommen til dialogsamling for folkehelsekoordinatorar/-kontaktar i Hordaland. 
Dagen er særleg lagt til rette for dialog og spørsmål om folkehelsearbeid med rom for å utveksle erfaringar.

Program

10.00 - 10.10
Velkommen v/Hordaland fylkeskommune

10.10 – 11.00 
Korleis arbeide ein folkehelsekoordinator? Organisering, oppgåver og gode grep - Eksemplar frå kommunar

11.00 – 11.30 
Tverrfagleg samarbeid - korleis arbeide på tvers og kva fora/nettverk er hensiktsmessig å delta i? Eksemplar frå Folkehelseringen i Hordaland fylkeskommune og kommunar

11.30 – 12.15 Lunsj

12.15 – 13.00 
Fortsetjing tverrfagleg samarbeid

13.00 – 13.45 
Kva for styringsdokumenter er viktig og kvifor? v/ Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune

13.45 – 14.30 
Folkehelseoversikt og kopling til planstrategi Hordaland v/ Hordaland fylkeskommune og kommunar

14.30 – 15.00 
Oppsummering og vel heim

Profilbilde av Anne Mette Nesje Porten
Anne Mette Nesje Porten
99642577