Dialogmøte for UFU

På Dialogdagen vert det nye Ungdommens fylkesutval introdusert til Hordaland fylkeskommune, både administrativt og politisk.

Ungdommens fylkesutval (UFU) arrangerer ein dialogdag 8. april. 

Dette er ein moglegheit for Ungdommens fylkesutval å fremje sin politikk og å knyte band som kan vere til nytte resten av perioden.