Dialogkonferansen 2019

Dialogkonferansen for idrett og friluftsliv vert arrangert i september 2019. Meir informasjon kjem når tida nærmar seg.