november 2018

U Ty On To Fr
442930311234
45567891011
4612131415161718
4719202122232425
48262728293012

Velg kalender

Alle hendelser

Park Inn Hotel, Gardemoen

Vestlandsrådet - november 2018

Vestlandsrådet har møte torsdag 1. november 2018.

Stord vidaregåande skule, Auditoriumet på Vabakkjen, 3. etasje

Adresse: Vikastemmo 35, Stord

Personvern og informasjonstryggleik

Me inviterer til arbeidsøkt på Stord vidaregåande skule om personvern og informasjonstryggleik, 1. november. Økten er spesielt retta mot skulane i region Sunnhordland.

Håkonshallen

Bergenhus 4,

5003 Bergen

Utdeling av fag- og sveinebrev i Håkonshallen

Seremoni der fagarbeidarar får utdelt sine fag- eller sveinebrev frå fylkesordførar og leiar i Yrkesopplæringsnemnda.

Fylkeshuset, 1 etg., Møterom Vestland

Informasjonsmøte for nye rådgjevarar

Inntakskontoret inviterer nye rådgjevarar og/eller rådgjevarar som ynskjer litt påfyll av generell informasjon, til eit informasjonsmøte som er særleg retta mot inntaket til vidaregåande opplæring neste skuleår.

Det er ingen kurs eller møte i dag

Scandic hotell, Kokstadflaten 2, Kokstad

Nettverkssamling- ungdomsmedverknad

Årleg 2-dagar samling

Scandic hotell, Kokstadflaten 2, Kokstad

Nettverkssamling- ungdomsmedverknad

Årleg 2-dagar samling

Fylkeshuset, Møterom Sunnhordland,4. etg.

Agnes Mowinckles gate 5

5008 Bergen

Auka rekruttering til Restaurant- og matfag - dialogmøte

Som eit ledd i arbeidet med auka rekruttering til Restaurant- og matfag (RM) ønskjer Hordaland fylkeskommune å samle representantar frå dei større hotellkjedene og matprodusentane til eit dialogmøte. Hensikten med møtet er å sjå om der er felles utfordringar og mulighetar til å gjere noko saman for å auke og sikre rekruttering til faga innan RM

Scandic Neptun Hotel, Valkendorfsgate 8, Bergen,
tlf 55 30 68 00

Eldrerådskonferansen 2018

Årleg to-dagars konferanse for kommunale eldreråd.

Fylkesutvalssalen, 3 et, Fylkeshuset, Bergen

Utval for opplæring og helse - 6. november 2018

Program og saker er no publisert.

Ullensvang hotell

Ullensvangvegen 865,

5781 Lofthus Hardanger

Fagleg leiar- og instruktørkurs, Ullensvang

Obligatorisk kurs for fagleg leiar i lærebedrifter.

Scandic Neptun Hotel, Valkendorfsgate 8, Bergen,
tlf 55 30 68 00

Eldrerådskonferansen 2018

Årleg to-dagars konferanse for kommunale eldreråd.

Fylkesutvalssalen, 3 et, Fylkeshuset, Bergen

Utval for miljø og samferdsel - 7. november 2018

Program og saker vert publisert om lag ei veke før møtet.

Fylkeshuset, Auditorium Vestland, 1. etg.

Miljøstyring og miljøpedagogisk samling 2018

Avfallsproblematikk  og berekraftig mat er tema på den årlege samlinga for dei miljøansvarlege på dei vidaregåande skulane.