oktober 2018

U Ty On To Fr
401234567
41891011121314
4215161718192021
4322232425262728
442930311234

Velg kalender

Alle hendelser

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - oktober 2018

Program og sakliste vert publisert om lag ei veke før møtet.

Sogndal

Vestlandsrådet - november 2018

Vestlandsrådet har møte torsdag 1. november 2018.

Stord vidaregåande skule

Personvern og informasjonstryggleik

Me inviterer til arbeidsøkt på Stord vidaregåande skule om personvern og informasjonstryggleik, 1. november. Økten er spesielt retta mot skulane i region Sunnhordland.

Håkonshallen

Bergenhus 4,

5003 Bergen

Utdeling av fag- og sveinebrev i Håkonshallen

Seremoni der fagarbeidarar får utdelt sine fag- eller sveinebrev frå fylkesordførar og leiar i Yrkesopplæringsnemnda.

Fylkeshuset, 1 etg., Møterom Vestland

Informasjonsmøte for nye rådgjevarar

Inntakskontoret inviterer nye rådgjevarar og/eller rådgjevarar som ynskjer litt påfyll av generell informasjon, til eit informasjonsmøte som er særleg retta mot inntaket til vidaregåande opplæring neste skuleår.

Fylkesbygget, møterom Vestland, Bergen

Korleis møte brukarane i sosiale media?

Fylkesbiblioteket inviterer til innsikt i trendar i tida, praktiske kvardagstips, personvern og offentleg/privat rolle

Scandic hotell, Kokstadflaten 2, Kokstad

Nettverkssamling- ungdomsmedverknad

Årleg 2-dagar samling

Scandic hotell, Kokstadflaten 2, Kokstad

Nettverkssamling- ungdomsmedverknad

Årleg 2-dagar samling

Fylkeshuset, Møterom Sunnhordland,4. etg.

Agnes Mowinckles gate 5

5008 Bergen

Auka rekruttering til Restaurant- og matfag - dialogmøte

Som eit ledd i arbeidet med auka rekruttering til Restaurant- og matfag (RM) ønskjer Hordaland fylkeskommune å samle representantar frå dei større hotellkjedene og matprodusentane til eit dialogmøte. Hensikten med møtet er å sjå om der er felles utfordringar og mulighetar til å gjere noko saman for å auke og sikre rekruttering til faga innan RM

Scandic Neptun Hotel, Valkendorfsgate 8, Bergen,
tlf 55 30 68 00

Eldrerådskonferansen 2018

Årleg to-dagars konferanse for kommunale eldreråd.

Utval for opplæring og helse - 6. november 2018

Program og saker vert publisert om lag ei veke før møtet.

Ullensvang hotell

Ullensvangvegen 865,

5781 Lofthus Hardanger

Fagleg leiar- og instruktørkurs, Ullensvang

Obligatorisk kurs for fagleg leiar i lærebedrifter.