Internasjonalt nyheitsbrev - International newsletter

Oversikt over dei siste utgåva av internasjonale nyheitsbrev frå Hordaland fylkeskommune. International newsletters from Hordaland County Council.

Internasjonalt nyhetsbrev kjem ut to gonger i året. Det blir mellom anna sendt til Hordaland sine vennskapsfylke i fleire land.

International newsletter 02-18.pdf

International newsletter 01-18.pdf

International newsletter 02-17.pdf

International newsletter 01-17.pdf

International newsletter 02-16.pdf

International newsletter 01-16.pdf

International newsletter 02-15.pdf

International newsletter 01-15.pdf

International newsletter 02-14.pdf

International newsletter 01-14.pdf