Investeringstilskot til idrettsanlegg med regional og nasjonal verdi

Hordaland fylkeskommune sitt investeringstilskot skal medverke til at regionen får store idrettsanlegg som har regional og nasjonal verdi, der ein kan arrangere nasjonale og internasjonale meisterskap.

OBS! Denne tilskotsordninga er under endring. Meir informasjon kjem etter at nye retningslinjer har blitt politisk behandla.

Søknadskrav, sakshandsaming og vedtak

Klage

Profilbilde av Bjørg Larsen
Bjørg Larsen
55239165