Folkehelseundersøkinga i Hordaland 2018

I samarbeid med Folkehelseinstituttet gjennomfører vi no ei stor folkehelseundersøking. I første omgang er 2000 hordalendingar inviterte via SMS eller e-post.

"Fleire gode leveår der du bur" er målet for Hordaland fylkeskommune sitt folkehelsearbeid. Men vi må vite korleis du har det i dag, slik at vi kan legge til rette for ei god folkehelse i fylket. Difor gjennomfører vi no ei stor folkehelseundersøking i Hordaland, i første omgang med 2000 inviterte over 18 år.

Så vil ytterlegare omlag 65.000 innbyggarar få invitasjon til å delta når hovudundersøkinga blir gjennomført i april i år. 

Verdifulle svar

Spørreskjemaet kan besvarast frå smarttelefon, nettbrett eller pc. Deltakarane kan velje mellom bokmål, nynorsk og engelsk.

Dei som blir inviterte i denne runden får og moglegheit til å komme med tilbakemeldingar på opplevinga av undersøkinga, sidan det er første gong alle spørjeskjema er elektroniske. Dette blir ikkje mogleg i hovudundersøkinga. Alle svara er verdifulle og blir ein del av hovudundersøkinga. Vi er svært takksame for deltakinga slik at vi kan legge til rette for ei god folkehelse i Hordaland!

Les mer om undersøkinga på Folkehelseinstituttet sine nettsider.