Kopi av vitnemål frå før 1997

Denne sida er frå januar 2020 ikkje lenger i bruk. Gå til dei nye sidene for Fylkesarkivet i Vestland

-----------------------------------------

Treng du eit vitnemål som ble utstedt etter 1997, må du ta kontakt med skulen om den ikkje er nedlagt. Alle dokumentasjon frå dei nedlagte skulane er avlevert til fylkesarkivet. Når det gjeld fullførte vitnemål utstedt etter 1997 frå desse nedlagte skulane - får ein desse ved å kontakte følgjande skular: 

 • Tanks videregående skole: Kontakt Amalie Skram videregående skole
 • Bjørgvin videregående skole: Kontakt Amalie Skram videregående skole
 • Bergen handelsgymnasium: Kontakt Amalie Skram videregående skole
 • Lønborg videregående skole: Kontakt Åsane videregående skole
 • Fana gymnas: Kontakt Nordahl Grieg videregående skole
 • Hjeltnes videregående skole: Kontakt Voss vidaregåande skule
 • Voss husflidskule: Kontakt Voss gymnas
 • Etne vidaregåande skule: Kontakt Eksamenskontoret eller Stord vgs.

Vitnemål utstedt før 1997 gjelder kun frå lista nedanfor. Elles må du kontakte skulen. 

Skulearkiv som heilt eller delvis er avlevert til fylkesarkivet

 • Ant. Johannessen handelsskole
 • Bergen butikkfagskole
 • Bergen Handelsgymnasium
 • Bergen husflidskole (Bergen kommunale kvindelige industriskole)
 • Bergen husmorskole
 • Bergen Katedralskole
 • Bergen kokk- og stuertskole
 • Bergen lærlingskole
 • Bergen tekniske fagskole
 • Bergen yrkesskole
 • Bjørgvin videregående skole
 • Dagskolen
 • Den norske realskulen (Bergen)
 • Etne vidaregåande skule
 • Fana gymnas
 • Fanastøl skole
 • Florida hjelpepleierskole
 • Fløksand husmorskule (Tidligare ein del av Knarvik vgs) og (Leirvik husmorskule)
 • Gimle videregående skole
 • HAV handelsskole
 • HAV videregående skole
 • Hjeltnes vidaregåande skule
 • Hordaland fagskule for metallarbeid og elektronikk, Os
 • Hordaland fylkeskommunale gymnas
 • K. Nerheim handelsskole
 • Kristianborg videregående skole
 • Krohnsminde videregående skole
 • Kyrre videregående skole
 • Laksevåg videregående skole
 • Lindås gymnas
 • Lønborg videregående skole
 • Manger folkehøgskule
 • Markedsføringsskolen
 • Schnitlers Handelsskole
 • Solhaugen miljøhjem og skole
 • Steinerskolen
 • Stend jordbruksskule
 • Stord gymnas
 • Stord husflidskule
 • Stord vidaregåande skule
 • Sunnhordland fylkesskule
 • Sykehusskolen
 • Tanks videregående skole
 • Ulriken skolesenter
 • Vidsteentunet Dagheim og skule
 • Voss gymnas
 • Voss hjelpepleiarskule
 • Voss husflidskule
 • Voss husmorvikarskule
 • Årstad videregående skole (Realkompetansesenter)
 • Åsane Gymnas