Privatarkiv og minnesamlingar

Hordaland fylkesarkiv er koordinator for privatarkivarbeidet i Hordaland etter oppnemning av Riksarkivaren. Denne rolla inneber at fylkesarkivet skal samordne privatarkivarbeidet i fylket, vere fagleg kompetansesenter og utarbeide ein overordna regional bevaringsplan for privatarkiv.

I samråd med dei andre arkivinstitusjonane og dei konsoliderte musea i fylket, utarbeidde fylkesarkivet i 2007 ein samhandlingsplan som skal vere eit rammeverk for privatarkivarbeidet regionalt.

Les samhandlingsplanen for privatarkiv i Hordaland (pdf)

Privatarkiv i musea. Prosjektplan (pdf) (2007-2008)

Arkivverket om Privatarkiv

Sjå arkiv i Hordaland fylkesarkiv på arkivportalen
For å snevre inn søket tilrår vi at du nyttar avansert søk og velgjer Hordaland fylkesarkiv som oppbevaringsstad. Vi tilrår også at du krysser av for å sjå kun arkiv.

Minnesamlingar

Krigstida i Hordaland 1940-1945 (livsminne, kopiar)
Minneoppgåva for eldre 1981 (livsminne, kopiar)
Minneoppgåva for eldre 1995/1996 (livsminne, kopiar)