Pensjonsrettar

Dersom du har vore i arbeid i institusjonar som er eller har vore fylkeskommunale, eller har vore tilknytt fylkeskommunen, vil det finnast dokumentasjon om innbetalt pensjonsinnskot i arkiva.

Profilbilde av Kontakt fylkesarkivet
Kontakt fylkesarkivet
55 23 99 50