Dokumentasjon på oppfølgjing av OT/PPT

Vidaregåande elevar som har vore følgt opp av OT/PPT (Oppfølgingstenesta / Pedagogisk-psykologisk teneste) kan finne dokumentasjon hjå Hordaland fylkesarkiv.

OT/PPT har eit team av oppfølgingskoordinatorar, spesialpedagogar og psykologar som arbeider for at flest mogeleg ungdomar/elevar fullfører vidaregåande opplæring, eller får tatt ut retten sin til vidaregående opplæring.

Oppfølgingstenesta (OT)

OT Bergen
OT Bergen Vest

Oppfølgingstenesta (OT)/ Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)

OT/PPT Bergen Nord/Nordhordland og Osterøy
OT/PPT Bergen Sentrum/Vest
OT/PPT Hardanger og Voss, avd. Odda
OT/PPT Hardanger–Voss, avd. Voss
OT/PPT Kvam
OT/PPT Odda
OT/PPT Region sør - Nesttun
OT/PPT Sentrum
OT/PPT Sotra
OT/PPT Sotra, for vidaregåande skole

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)

PPT Bergen Sentrum
PPT for dei vidaregåande skolane i Hordaland, Askøy
PPT for dei vidaregåande skolane i Hordaland, Austevoll
PPT for dei vidaregåande skolane i Hordaland, Austevoll-Fitjar-Stord
PPT for dei vidaregåande skolane i Hordaland, Bergen
PPT for dei vidaregåande skolane i Hordaland, Bergen sør
PPT for dei vidaregåande skolane i Hordaland, Kvinnherad
PPT for dei vidaregåande skolane i Hordaland, Nordhordland
PPT for dei vidaregåande skolane i Hordaland, Os
PPT for dei vidaregåande skulane i Hordaland, Osterøy
PPT for dei vidaregåande skolane i Hordaland, Sotra
PPT for dei vidaregåande skolane i Hordaland, Ølen-Etne-Sveio

Profilbilde av Kontakt fylkesarkivet
Kontakt fylkesarkivet
55 23 99 50