Fylkeskommunale arkiv

Hordaland fylkesarkiv er depotinstitusjon for fylkeskommunen. Vi oppbevarer dei eldre arkiva etter fylkeskommunen sin sentraladministrasjon og ytre einingar som t.d. vidaregåande skular.

Sjå arkiv i Hordaland fylkesarkiv på arkivportalen
For å snevre inn søket anbefalar vi at du nyttar avansert søk og velgjer Hordaland fylkesarkiv som oppbevaringsstad. Vi anbefalar også at du krysser av for å sjå kun arkiv.

Profilbilde av Kontakt fylkesarkivet
Kontakt fylkesarkivet
55 23 99 50