Ledige plassar på vgs

Det er framleis ledige elevplassar ved vidaregåande skular utanfor Bergen. Sjå oversikt her og ta kontakt direkte med den enkelte skule. Det kan og bli ledige plassar ved skular i Bergen.

Lista over elevplassar utanfor Bergen vil ikkje bli oppdatert, men ta kontakt med aktuell skule og spør om dei har ledig plass. Elevplassar vil bli tildelt i den rekkefølgje interesserte melder seg.

Det vil heller ikkje bli laga nye oversikter over eventuelle ledige elevplassar ved skular i Bergen. Etter at dei to byttedagane er gjennomført, har så mange som 170 elevar fått skuleplass. 

1. september avslutta inntakskontoret inntaket. Frå måndag 3. september blir eventuelle ledige plassar ved skular i Bergen tildelt ved kontakt med den enkelte skule.