Nesten 100 ledige stillingar innan infrastruktur og veg

Mange ulike type stillingar er ledige, fordi administrasjonen av fylkesvegoppgåver blir overført frå Statens vegvesen til fylket.

Som følge av regionreformen blir administrasjonen av fylkesvegoppgaver overført frå Statens vegvesen til fylkeskommunene 1. januar 2020. I den samanheng lyser Vestland ut opp mot 100 nye stillinger.