Følg fellesnemnda på nett-tv

Fredag kl 10.00 startar møtet i fellesnemnda, der mellom anna vedtekter til fondet jamfør intensjonplanens punkt 7 står på planen. Sjå møtet på nett-tv.

Sjå møtet på nett-tv

Sjå sakene til møtet