Mange av våre tilsette har fått nye telefonnumre

Sjekk derfor tilsettlisten nedst på nettsida eller søk på namn i søkefeltet.

Ekspedisjonane har ikkje endra nummer. Dersom du har problem med å komme fram til rett person, vennligst ring vårt sentralbord på tlf 55 23 90 00.