Kontaktinfo frå 1. januar 2020

Her er kontaktinformasjon til Vestland fylkeskommune frå 1. jaunuar 2020. Telefonnummer og e-post, besøksadresser og postadresse.

Telefon

05557 er hovudnummeret og har vanleg mobiltakst.

Nokre ekspedisjonar har direktenummer. Frå årsskiftet finn du telefonummer til desse og all anna informasjon om fylket på www.vestlandfylke.no

Telefonnummer frå utlandet til sentralbordet er: + (47) 51 20 71 00. 


E-post og e-Dialog

Vår nye e-postadresse blir post@vlfk.no

Du kan òg sende e-post direkte til ein tilsett eller til ein ekspedisjon. Sjå www.vestlandfylke.no frå 1. januar for kontaktinformasjon.For å bruke ordninga Sikker digital post (e-Dialog), bruk Vestland fylkeskommune sitt organisasjonsnummer 821311632.

Papirpost

Vestland fylkeskommune
Postboks 7900
5020 Bergen

Besøksadresser

Besøksadresser til fylkeshusa er som no for Sogn og Fjordane.

Adressa for Bergen frå 6. januar er:
Sandslihaugen 30
5254 Sandsli

Adressene og telefonnummera til skulane og tannklinikkane er som før.

Info om veg

Fylkeskommunen tek over ansvaret for fylkesvegane frå Statens vegvesen. Men om det skjer ein akutt hending på veg eller du lurer på køyretilhøva, ring du framleis vegtrafikksentralen 175 eller sjekkar nettstaden 175.no