Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

Temaplan for landbruk vedtatt

Politikk

Fylkestinget har vedtatt Temaplan for landbruk i Hordaland 2018-2022 som nyleg var ute på høyring. Engasjementet har vore stort om planen som skal bidra til å sikre ei berekraftig utvikling av landbruket i Hordaland.

Første kvinnelege fylkesrådmann i Hordaland

Politikk

Hordaland fylkeskommune fekk i dag første kvinne som fylkesrådmann. Fylkestinget har konstituert Ingrid Holm Svendsen (49) som fylkesrådmann fram til nye Vestland fylkeskommune vert oppretta 1. januar 2020.

Sjå fleire saker