Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

Nonnekloppen er opna

Veg og transport

Den nye, knallraude gang- og sykkelbrua mellom Amalie Skram videregående skole og Bergen Brannstasjon er offisielt opna. Den har fått namnet Nonnekloppen, er 72 meter lang og har kosta 60 millionar kroner.

Gir 200 000 kr til program om psykisk helse

Næringsutvikling

Hordaland fylkeskommune gir økonomisk stønad til programmet Impact Challenge. Gründarar og etablerte organisasjonar skal saman finne berekraftige løysingar på felles samfunnsutfordringar. Det første året er mental helse tema.

Sjå fleire saker