Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Innklima

8. november ble det gjennomfør målinger av inneklima på skolen. Målinger ble foretatt i tre ulike klasserom i tillegg til arbeidsrom for lærere og avdelingsledere. De tre klasserommene hadde ulikt antall elever og ligger plassert på ulike steder i bygget. Vi anser derfor målingene fra disse rommene som representative for klasserommene på skolen.

Målingene i klasserommene viser at CO2-nivåene i klasserom med få elever er under grenseverdiene, mens de stiger over grenseverdiene når det er mange elever i klasserommene.
Det er også forhøyet nivå av støv i noen av klasserommene.

På bakgrunn av målingene setter skolen i verk følgende tiltak.

  • Det skal luftes mellom alle undervisningstimer. Skolens ledelse lager rutinger for at dette følges opp.
  • HFK eiendom som er ansvarlig for rengjøringen ved skolen sørger for bedre rengjøring og støvtørking i klasserommene.
  • Elevene bør ikke sitte med yttertøyet på og det skal ikke spises i timene.
  • Elevene oppfordres til å ikke sitte inne i klasserommet i friminuttene.

Tiltakene er etter anbefalingen fra yrkeshygieniker ved Bedriftshelsetjenesten i HFK

Ved spørsmål ta kontakt med

 

 

      -----------------------------------------------------------------------------

 

Rapport fra yrkeshygieniker Bjørn-Atle Mikkelsen:

Rapport U.Phil vgs.                                                                       08.11.2017

 

Forespørsel om målinger kom fra avdelingsleder Eli Smith Egeland.

Fra mail:

Viser til telefonsamtale i dag, 1/11 , der det kommer fram at vi ønsker en Luftkvalitetssjekk i klasserom v/ U. Pihl vgs. Forespørselen har vært oppe i AMU, og følgende klasserom er valgt ut: R2, R5, R7, R8 og R11.

Vi vil straks minne lærerne på punktene som ble nevnt i telefonsamtalen  med deg: Lufte mellom timene, passe på at elever ikke sitter med yttertøy, at de ikke spiser i timen og at boss- spannene blir tømt hyppig, og et siste punkt: støvtørking som er et punkt for renhold/ eiendom.

 

Skolen skal ombygges aug 2018.

Alle luftfiltre er skiftet.

Med på runden/befaring er også ass.rektor. Det måles Co2 for å indirekte indikere mål på luftutskille (Co2 ppm)., temperatur, luftfukt (HU%) støv i luft (partikkeltelling/micro).

 

Resultater:

Rom R 14,
8 personer i rommet

Co2                  600-874 ppm

Temperatur       18,7-21 grader

Luftfukt            39.2-44% HU

Støv

P.2,5                09

P10                  5.7

Normale verdier.

 

Rom 4
18 personer i rommet. Luftet like før jeg kom inn.

Co2                  1265 ppm

Temperatur       21,1 grader

Luftfukt            44.5% HU

Støv

P.2,5                1.5

P10                  18.5

Det er litt forhøyet CO2. Det er og litt forhøyet støvinnhold. Spesielt på kabelgate i tak er det for mye støv

 

Rom 9
28 personer i rommet.

Co2                  1730 ppm

Temperatur       21 grader

Luftfukt            47% HU

Støv

P.2,5                1.8

P10                  20.4

Det er for høyt CO2 nivå. (grensen er 1000 ppm) Her må det luftes via vinduer ofte og kort. Og noe høyt støvnivå.

 

 ------------------------------------

 

Arbeidsrom lærere
7 personer i rommet.

Co2                  682 ppm

Temperatur       21 grader

Luftfukt            39% HU

Støv

P.2,5                2.0

P10                  16.2

Det er normale verdier, men det er mye bøker, mapper og papir som gjør renhold vanskelig. El-ovn ved vindu står for tett inn til arbeidsbord og er en potensiell brannfare.

 

Rom Avdelingsleder
2 personer i rommet

Co2                  580 ppm

Temperatur       22.6 grader

Luftfukt            38% HU

Støv

P.2,5                09

P10                  43.5

Det er mye støv i luften i dette rommet. Bør vaskes ned.

 

Rom Ass. Rektor
2 personer i rommet

Co2                  551 ppm

Temperatur       22,3 grader

Luftfukt            35% HU

Støv

P.2,5                0.5

P10                  5.2

Normale verdier.

 

Hilsen

Bedriftshelsa i Hfk

Bjørn-Atle Mikkelsen