Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtjenester

På U. Pihl har vi et helt team som er der for at elevene skal finne seg til rette, få hjelp og veiledning i skolehverdagen. Her finner du mer informasjon om elevinspektør, rådgiver, helsesøster, skolelege og psykolog.

hvem Trenger du hjelp av?

Elevinspektøren 

Elevinspektør Charlotte Castadot har et særlig ansvar for å sikre at skolemiljøet er trygt og inkluderende. Hun samarbeider tett med elevrådet, russen, rådgiver og med ledelsen ved skolen.

Elevmedvirkning

Elevrådet og skolemiljøutvalget  er viktige organ for elevmedvirkning. Elevinspektøren følger opp arbeidet i disse gjennom skoleåret. 

Elevråd

For å sikre  at elevene sine stemmer blir hørt,  samarbeider elevinspektøren tett med elevrådet for å etablere gode rutiner. Elevinspektøren er  kontaktleddet mellom skolens ledelse og elevrådet.

Skolemiljøutvalget

Elevinspektøren er leder av skolemiljøutvalget. I dette utvalget er elevene i flertall. Utvalget skal komme med råd til skolen om tiltak for å bedre det fysiske eller psykososiale miljøet ved skolen.

Elevinspektør 55254202
Profilbilde av Charlotte Castadot

Charlotte Castadot

Send e-post

 

Rådgiver 

Rådgiver Terje Skår kan hjelpe deg med:

  • videre studievalg og yrkesvalg (karriereveiledning)
  • utfylling av stipend og lånesøknader
  • personlige  eller sosiale vansker som har betydning for skolearbeidet
  • spesielle hjelpemidler som lydbøker, programvare etc.
  • tilrettelegging ved prøver/heldagsprøver

Han har kontor i 1. etasje. Du kan oppsøke rådgiver i kontortiden, eller avtale tid for nærmere samtale. Rådgiver har taushetsplikt.

Egen rådgivningsside

 Denne finner du  på It's learning  når du er  elev hos oss.

Rådgiver 55254208
Profilbilde av Terje Eiliv Skaar

Terje Eiliv Skaar

Send e-post

 

Helsesøster

Helsesøster Linda Brattland Lund er på skolen mandager og tirsdager.

  • telefon 55254213
  • mobil 94501912

Du kan oppsøke helsesøster når hun er tilstede, eller du kan sende SMS og avtale time. 

Skolelege

Skolelege Stian Ngo

Du kan oppsøke skolelegen når han er på skolen, han har åpen dør. Bestill time gjennom helsesøster. Bruk sms om du vil.

Psykolog

Psykolog Rigmor dos Santos er tilgjengelig, men bare etter avtale gjort med helsesøster.

Hva er skolehelsetjenesten?

Helsepersonell har taushetsplikt, men samarbeider med skolen og andre etater når eleven samtykker til dette.

Andre samarbeidspartnere kan være fastlege, psykolog, barne- og ungdomspsykiatri (BUP), psykiatrisk ungdomsteam (PUT)

Når du har vært til skolehelsetjenesten får du med deg en bekreftelse du gir til lærer. Da får du ikke fravær.

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe deg med?

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elevene på skolen. Det legges vekt på at du er ansvarlige for egen helse. Det er viktig at dere selv oppsøker helsetjenesten når plager oppstår. Du kan komme til oss med fysiske, psykiske eller sosiale problemer.

Her kan du se eksempler på hva vi vet flere strir med