Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Til foresatte

Skolen skal holde kontakt med foreldrene til elever som ennå ikke er fylt 18 år.

 


Informasjon fra foreldremøte er å finne her:

Presentasjoner/Foreldremøte

Foresatte til elever som ikke er myndige på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til minst en planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren om hvordan eleven arbeider til daglig og eleven sin kompetanse i faget. I tillegg skal kontaktlæreren snakke med foresatte om utviklingen til eleven. Samtalen skal klargjøre hvordan eleven, skolen og foresatte skal samarbeide for å legge til rette for læringen og utviklingen til elevene. Elevene har rett til å være med på samtalen.

Skoleruten 17/18 Skolerute 18/19

Varsling til foresatte

Foresatte til elever som ikke er myndige, skal få skriftlig eller muntlig varsel

 1. om eleven sitt fravær
 2. dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag eller fare for at eleven skal få karakteren nokså godt eller lite godt i orden og oppførsel.

Ordens- og åtferdsreglement 2016.pdf

Foresatte kan få adgang til elevenes karakterer fram til de er 18 år. Slik gjør du det:

Skolearena

Gå til www.skolearena.no

 • velg «Foresatte»
 • velg «Ny foresattbruker»
 • velg «Hordaland fylkeskommune»  og legg inn personopplysninger
 • (NB! Foresatte må være registrert med riktig mobilnummer i skolens administrasjonssystem)
 • legg inn elevens personnummer
 • Ferdig? Klikk på «Send forespørsel»
 • Det går nå en epost til kontaktlærer
 • Kontaktlærer må gå inn i Skolearena for å akseptere den foresatte.
 • Foresatte får da en epost med passord

Foresatte har nå adgang til alle vurderinger som er gjort i de ulike fagene.

Foresatte får ikke adgang til fravær og anmerkninger. Dette må kontaktlærer sende på epost. Vi har rutine for at dette skal gjøres en gang i måneden.

 

Fullmakt til kontaktlærar elevar over 18.pdf

 

I starten av skoleåret på Vg1 og Vg2 vil skolen holde et foreldremøte der foresatte informeres om skolen, innholdet i opplæringen, medvirkningen til foreldre, rutiner og annet som er relevant for foreldre.