Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Om inndeling av klasser

Vi er opptatt av at læringsmiljøet i hver klasse skal være godt, og dette er noe vi arbeider systematisk med. Det kan være en utfordring å begynne på en ny skole, men vi har lang erfaring med å skape trygghet for den enkelte og ser at elevene finner seg til rette i løpet av skoleoppstarten. 

Vi får mange henvendelser fra elever og foresatte om å få bytte klasser og/eller fag. Vi ber om forståelse for at skolen ikke kan ta private hensyn ved fordeling av elever i klasser og grupper.

Timeplanen for skolen er kompleks, da skolen har mange elever som vi skal ta hensyn til. Prinsippet er at eleven velger skole, utdanningsprogram og fag, mens skolen velger lærer, lærested, tid, rom, klasse og gruppe.

Det er mange faktorer som skal ivaretas når elever plasseres i klasser. På Vg1 handler det om hvilket språk eleven ønsker, om hvilket matematikknivå eleven er på, om eleven ønsker realfagfordypning, inntak av særskilte elever, meldinger fra barnevern og PPT med mer. At for eksempel to elever som har gått sammen på ungdomsskolen ønsker å fortsette sammen vil ikke bli tillagt vekt.

I tilfeller der det eksisterer dokumenterte sosiale eller helsemessige argumenter for at skolen skal ta spesielle hensyn ved klasseinndeling, ber vi om at foresatte tar kontakt med skolen før skolestart!