Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Til føresette

Skulen skal holde kontakt med foreldre til elevar som ennå ikkje er fylt 18 år.

Samtale med kontaktlærar

Føresette til elevar under 18 år på Vg1 og Vg2 har rett til ein planlagt samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider og om eleven sin kompetanse. Eleven har rett til å vere med på samtalen.

Skulerute

Varsling til føresette

Føresette til elevar under 18 år skal få skriftleg varsel

  1. om eleven sitt fråvær.
  2. dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag for vurdering i fag eller fare for at eleven skal få karakteren Nokså god (NG) eller Lite god (NG) i orden og oppførsel.

Føresette kan få tilgang til karakterane til eleven fram til dei er 18 år. Slik gjer du det:

Foreldrepålogging skolearena

 
Fullmakt til kontaktlærar elevar over 18.pdf

I starten av skuleåret på Vg1 og Vg2 vil skulen halde eit foreldremøte der føresette blir informert om skulen, innhaldet i opplæringa, medverknaden til føresette og rutinar.

Anna informasjon

Her finn du informasjon om elev-PC og korleis du kan bestille frå Fylkeskommunen:

Elev-PC

 
Les om PocketID og skulebevis her:

Skulebevis