Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Om skulen

Tertnes vidaregåande skule: Læring og utvikling i eit inspirerande miljø!
Skole_fasade.JPG

Vi ser på kvarandre som likeverdige og møter kvarandre med omtanke og respekt.

Opplæringa skal vere tilpassa kvar enkelt elev. Eleven skal oppleve tett oppfølging i læringsarbeidet.

Skulen vil gje eleven best mogleg opplæring og grunnlag for utvikling slik at eleven blir i stand til å møte framtidige utfordringar.

  • Satsingsområde:
  1. Auka læringsutbytte og gjennomføring
  2. Læringsmiljø, elevmedverknad og elevdemokrati 
  3. Vurdering for læring
  4. Fremje samarbeid og dialog på alle nivå i organisasjonen
Kart_tertnes.png

Beliggenhet

Tertnes vidaregåande skule ligg godt synleg mellom idrettsbanen (ved bensinstasjonen) og Tertneskrysset (ved rundkjøringa).
Bussene 39 og 5 stanser i Tertneskrysset ved rundkjøringen, 30E stanser i Tertnesveien.

Informasjon om Erasmus+ ved TEV 2018-20

Les mer om Erasmus+ og prosjektet "Bridge to a brighter future".

Informasjon om ERASMUS+ ved TEV 2018-2020.pdf

Skolen er sertifisert eller er i prosess med å bli sertifisert  som Miljøfyrtårn. Det vil si at skolen er en av om lag 5 000 andre virksomheter i Norge som ønsker å være et fyrtårn for miljø og klima. Ved denne sertifiseringen må skolen oppfylle 62 krav som omfatter internkontroll, HMS, arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energibruk, transport, avfall, utslipp og estetikk.  

Som elev ved de offentlige videregående skolene må du kildesortere avfallet ditt og delta i skolen sine miljøaktiviteter. De offentlige skolene i Hordaland er flinkere enn de private når det gjelder miljøarbeid og benytter seg av to sertifiseringer; Miljøfyrtårn og Grønt Flagg.

Det som er så flott med miljøsertifisering er at du kan være trygg på at det lille du gjør, gjør en forskjell. Det er fordi systemet omfattar alle. Om for eksempel elevene og de ansatte i Hordaland fylkeskommune kildesorterer 1 kg avfall hver, blir det til sammen 23 tonn kildesortert avfall!

Hordaland fylkeskommune har siden 2014 innført systematisk miljøstyring. De gode resultatene dette førte til i 2014 til kan du lese om i den årlige miljørapporten. Her finner du også et regneark med alle miljøtallene for din skole! Hvor mange A4 ark trykket de opp per elev og ansatt i fjor? Hva var kildesorteringsprosenten? Hvor mye reiste de med bil og fly? Og var det bedring fra i fjor?

Har du lyst til å bidra til lavere klimagassutslepp og et bedre miljø? En av de ansatte ved skolen er miljøansvarlig. Kontakt kontoret for å få vite hvem det er, om du ønsker å bidra i miljøarbeidet. Du kan også ta initiativ gjennom elevrådet.

miljøsertifisering.jpg