Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Om idrettsfagene

Her kan du lese litt mer om de ulike fagene treningslære, aktivitetslære, treningsledelse, idrett og samfunn, toppidrett og breddeidrett.

Treningslære

Treningslære er et av "teorifagene" på utdanningsprogram for idrettsfag. Men en del timer brukes også til å prøve ut teorien i praksis. Her lærer du blant annet om treningsmetoder, hvordan trening virker på kroppen, trening og helse, mental trening og andre emner knyttet til trening.

Treningslære er delt opp i fire hovedområder:

 • Treningsplanlegging
 • Kroppens oppbygning og funksjon
 • Treningsformer og treningsmetoder
 • Trening og helse

Treningslære 1 er et fag som går over to år (Vg1 og Vg2) med 2 timer første året og 3 timer andre året. Undervisningen foregår både i klasserom og ute i det fri.

Treningslære 2 er videreføring av treningslære 1 og er et femtimersfag som kommer på Vg3.

Aktivitetslære

Aktivitetslære er et praktisk fag hvor du får undervisning i mange ulike idretter samt friluftsliv. Faget har 5 uketimer hvert år og er delt opp i tre hovedområder:

 • Idrettsaktiviteter
 • Basistrening
 • Friluftsliv

På Vg1 er vi innom idretter som svømming og livredning, turn, volleyball, orientering, leik/dans, alpint/telemark/snowboard.
Det legge også opp til ulike varianter av basistrening og skadeforebyggende trening.

På VG 2 og VG 3 videreføres noen av idrettene og noen nye kommer inn. Det vil også bli større mulighet for egentrening og mer fordypning i enkelte idretter.

Treningsledelse

I faget treningsledelse skal du få både teoretiske kunnskaper om og praktiske ferdigheter i det å kunne fungere som instruktør eller treningsleder.

På Vg2 har du 2 timer i uken. Her lærer du mye om hva som er viktig for å bli en god trener eller instruktør. Gjennom teorien lærer du om grunnprinsipper i instruksjon og treningsledelse. Viktig her er blant annet treningslederens oppgaver, planlegging og organisering av trening, undervisnings- og instruksjonsmetoder

I praksistimene får du ulike instruksjonsoppgaver der du skal praktisere det du har lært i teoritimene. Da får du prøve deg som instruktør for de andre elevene i klassen.

På Vg3 har du 4 timer i uken.

I teoritimene dette året lærer du mer om forhold som har med ledelse og instruksjon å gjøre. Læringsteorier, motivasjon, kommunikasjon og ulike former for ledelse er emner som blir gjennomgått her. Vi prøver å fordype oss i emner som er gjennomgått på Vg2.
På dette trinnet inngår også idrettsarrangement, og det blir lagt opp til ulike arrangement som elevene skal planlegge og gjennomføre.

Idrett og samfunn

Idrett og samfunn er et fag som blir undervist på Vg2 og Vg3. med henholdsvis 2 og 3 uketimer.
I dette faget, tar vi bl.a. opp idrettens historie; hvem tok initiativet til de moderne olympiske leker, hvilke idretter drev de med i vikingetiden, hvilken rolle spilte idretten under krigen osv.

I tillegg vil idrettens plass i dagens samfunn bli gjennomgått og diskutert. Det er mange aktuelle tema som kan behandles, som f.eks.: dopingproblematikken, fair play, idrett og kommersialisering, spiseforstyrrelser osv.

Gjennom diskusjon og arbeid med stoffet vil du få anledning til å vurdere idretten på andre områder enn det du kanskje gjør til daglig.

Toppidrett

Toppidrett er ett av de valgfrie programfagene og består av tre hovedområder:

 • Treningsplanlegging
 • Basistrening
 • Ferdighetsutvikling

I dette faget skal du jobbe med utvikling av ferdigheter og prestasjoner innenfor spesialidretten din.
Dette faget passer derfor best for elever som driver konkurranseidrett og har ønsker om å forbedre seg innen en bestemt idrett.

For tiden har vi en gruppe i fotball, samt en for de som driver andre idretter.

Faget har 5 uketimer og du kan velge om du vil fortsette med Toppidrett 2 og 3 eller om du vil bytte til andre valgfrie programfag etter Vg1.

Breddeidrett

Breddeidrett er et annet av de valgfrie programfagene og består av tre hovedområder:

 • Idrettsaktiviteter
 • Basistrening
 • Fysisk aktivitet og helse

I dette faget får du mulighet til egenutvikling gjennom bred og allsidig aktivitets- og idrettserfaring. Dette faget passer derfor best for elever som ønsker et allsidig og variert aktivitetstilbud.

Faget har 5 uketimer og du kan velge om du vil fortsette med Breddeidrett 2 og 3 eller om du vil bytte til andre valgfrie programfag etter Vg1.