Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er en yrkesfaglig utdanning. Utdanningen kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av hvilke fag du velger. Det er også mulig å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Du bør velge HO på Slåtthaug fordi

 • du får læring for livet og personlig utvikling.
 • du får kompetanse som etterspørres i alle yrker.
 • du får variert og praktisk undervisning.
 • du får selvvalgt praksis med tett oppfølging.
 • du får jobbe kreativt med fagene.
Søk skoleplass

Vi tilbyr

 • oppfølging av den enkelte, slik at alle kan nå så langt de kan.
 • påvirkning av undervisning og vurdering.
 • effektive skoledager med mindre hjemmearbeid.
 • mye praksis i selvvalgt bedrift.
 • felles aktiviteter som skaper trivsel!
 • engasjerte lærere som er faglig oppdatert.

Fag og timetall

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall VG2 BUA Timetall VG2 HEA
Helsefremmende arbeid 7 5 7
Kommunikasjon og samhandling 5 5 5
Yrke 5 7 5
Prosjekt til fordypning 6 9 9
Engelsk 3 2 2
Kroppsøving 2 2 2
Matematikk 3 0 0
Naturfag 2 0 0
Norsk 2 2 2
Samfunnsfag 0 3 3
Sum timetall per uke 35 35 35

Første året

HO2 (1 of 1).jpg

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Her har du følgende programfag:

 •  kommunikasjon og samhandling
 • helsefremmende arbeid
 • yrkesutøving 

I faget Prosjekt til fordypning får du prøve ut ulike yrker innen programområdet. Faget vil hjelpe deg til å velge hvilken retning du skal gå neste år. Vi har mange samarbeidspartnere og hos oss er du utplassert 2 dager i uken. I tillegg til disse fagene vil du ha engelsk, kroppsøving, naturfag og matematikk som fellesfag.

 

Andre året

HS 3.jpg

Vg2  Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Som barne- og ungdomsarbeider får du en aktiv og meningsfylt jobb. I barne- og ungdomsfaget lærer du blant annet å tilrettelegge og gjennomføre pedagogiske tilbud for barn i alderen 0-18 år. Du utvikler evnen til kommunikasjon og samhandling. Videre lærer man å fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring.

Vg 2 Helsearbeiderfaget

Som helsefagarbeider jobber du i nær kontakt med mennesker. Dine oppgaver vil blant annet være å gi omsorg, praktisk pleie og miljøarbeid til mennesker som trenger det. Du får utvikle evnen til å være en profesjonell yrkesutøver med empati og evne til samspill med mennesker med ulike hjelpebehov.

 

veien videre

Etter Vg2 Barne- og ungdomsarbeider eller Helsefagarbeider, kan du bli lærling (2 år).
Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor. 
Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.
Du kan eventuelt søke deg inn på påbygging til generell studiekompetanse.  Etter  fag-/svennebrev er du kvalifisert til å søke påbygging til generell studiekompetanse, teknisk fagskole eller høgskole gjennom Y-veien.

Bli lærling Påbygging til generell studiekompetanse

kontakt oss

Avdelingsleder
Profilbilde av Thora Stendal

Thora Stendal

Send e-post 57308314
Kontaktlærer 1HSA
Profilbilde av Ann-Kristin Nilsen

Ann-Kristin Nilsen

Send e-post 57308381
Kontaktlærer 1HSB
Profilbilde av Linda-Helen Rosendahl

Linda-Helen Rosendahl

Send e-post 57308382
Kontaktlærer 1HSC
Profilbilde av Ole Andrè Hellevang Lindgren

Ole Andrè Hellevang Lindgren

Send e-post 57308382
Kontaktlærer 1HSD
Profilbilde av Ina Sicilie Larsen

Ina Sicilie Larsen

Send e-post 57308386
Faglærer
Profilbilde av Therese Valdersnes

Therese Valdersnes

Send e-post 57308384
Fagærer
Profilbilde av Aina Iren Aanes Bekken

Aina Iren Aanes Bekken

Send e-post
Kontaktlærer 2HSBUAA
Profilbilde av Ingelin E Valderhaug

Ingelin E Valderhaug

Send e-post 57308383
Kontaktlærer 2HSBUAB
Profilbilde av Laila Heggernes

Laila Heggernes

Send e-post 57308384
Kontaktlærer 2HSHEAA
Profilbilde av Sølvi-Ann Dyngeland Baug

Sølvi-Ann Dyngeland Baug

Send e-post 57308385
Kontaktlærer 2HSHEAB
Profilbilde av Inger-Johanne Titlestad Jahn

Inger-Johanne Titlestad Jahn

Send e-post 57308386
Kontaktlærer AMO B
Profilbilde av Marit Wassbrekke

Marit Wassbrekke

Send e-post
Faglærer
Profilbilde av Steinar Ågotnes

Steinar Ågotnes

Send e-post