Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk er en yrkesfaglig utdanning. Det betyr at du går 2 år på skole før du begynner som lærling i en bedrift. Du kan dessuten ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Du bør velge BA på Slåtthaug vgs fordi

  • du gjerne vil jobbe praktisk og bruke hendene dine til å skape varige verdier
  • det er stor etterspørsel etter både lærlinger og fagarbeidere i bygge- og anleggsbransjen - så her er det gode muligheter
  • du kan velge Vekslingsmodellen, et godt alternativ hvis du har bestemt deg for å bli tømrer, og er klar til å begynne tidlig i lære
Vekslingsmodellen Søk skoleplass

Vi tilbyr

  • helt nye og godt utstyrte lokaler
  • en bred inngang til bygg- og anleggsfagene og et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke
  • programfag som gir deg grunnleggende ferdigheter i bygg- og anleggsteknikk og fremmer arbeidsglede, gode arbeidsvaner og evne til samarbeid

Fag og timetall

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2
Produksjon 12 12
Bransjelære 0 5
Tegning og bransjelære 5 0
Prosjekt til fordypning 6 9
Engelsk 3 2
Kroppsøving 2 2
Matematikk 3 0
Naturfag 2 0
Norsk 2 2
Samfunnsfag 0 3
Sum timetal per uke 35 35

Første året

Bygg-oganleggsteknikk_Vg1.jpg

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Er du praktisk anlagt, liker å skape noe og har godt handlag?  Da er Bygg- og anleggsteknikk noe for deg.

På Vg1 Bygg- og anleggsteknikk lærer du om mange yrker du kan utdanne deg til. Opplæringen omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner. Det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

Vi disponerer helt nye og godt utstyrte verksteder med oppdaterte maskiner og utstyr som blir brukt ute på byggeplassene. Her vil mye av de praktiske øvelsene foregå, men vi jobber også utendørs.

I fordypningsfaget tilbyr vi utprøving av flere lærefag, både på skolen og som utplassert i bedrift. Skolen har et godt samarbeid med bransjen og aktuelle opplæringskontorer.

Med utgangspunkt i Vg1 BA har du en rekke muligheter. Les mer om  BA på vilbli.no. Hos oss kan du ta Vg2 Byggteknikk.

Andre året

Byggoganleggsteknikk,forside.jpg

Vg2 Byggteknikk

Vg2 Byggteknikk gir deg innsikt, kunnskap og praktisk erfaring med betongfaget, murerfaget, tømrerfaget og stillasbyggerfaget.

Vi disponerer helt nye og godt utstyrte verksteder.  Her finner du oppdaterte maskiner og utstyr som blir brukt ute på byggeplassene. Her vil mye av de praktiske øvelsene foregå, men vi jobber også utendørs.

I fordypningsfaget velger du ett av lærefagene. Skolen har et godt samarbeid med byggebransjen og aktuelle opplæringskontorer. I deler av den praktiske opplæringen vil  du være utplassert i bedrift.  Det er her du kan knytte kontakter for å få deg læreplass.

Veien videre

Etter Vg2 Byggteknikk kan du bli lærling (2 år) i murerfaget, tømrerfaget, betongfaget eller stillasbyggerfaget.
Du kan eventuelt søke deg inn på påbygging til generell studiekompetanse.

Etter fag-/svennebrev er du kvalifisert til å søke påbygging til generell studiekompetanse, teknisk fagskole eller høgskole gjennom Y-veien.

Bli lærling Påbygging til generell studiekompetanse

Kontakt oss

Avdelingsleder
Profilbilde av Stig Haldorsen

Stig Haldorsen

Send e-post 57308313
Kontaktlærer 1BAA
Profilbilde av Linda Skeide

Linda Skeide

Send e-post 57308391
Kontaktlærer 1BAC
Profilbilde av Jan Vallestad

Jan Vallestad

Send e-post 57308389
Kontaktlærer 2BABYGA
Profilbilde av Trond Arne Rogde

Trond Arne Rogde

Send e-post 57308388
Kontaktlærer 1BAV
Profilbilde av Frode Skjerven

Frode Skjerven

Send e-post 57308394
Kontaktlærer 1BAB
Profilbilde av Dan Erik Stordal

Dan Erik Stordal

Send e-post 57308390
Kontaktlærer 1BAE
Profilbilde av Jan Vetaas

Jan Vetaas

Send e-post 57308387
Kontaktlærer 2BABYGB
Profilbilde av Sigurd Haugland

Sigurd Haugland

Send e-post 57308392
Kontaktlærer 2BABYGV OG 3BABYGV
Profilbilde av Sigvard Skurtveit

Sigvard Skurtveit

Send e-post 57308393
Faglærer
Profilbilde av Bjørn Gran

Bjørn Gran

Send e-post 57308388