Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Dette må du vite om fravær

Fra 1. august 2016  gjelder nye regler for fravær i den videregående skolen, blant annet ble det innført en fraværsgrense på 10 % i hvert enkelt fag

Her kan du lese Utdanningsdirektoratets rundskriv Fraværsgrense Udir-3-2016 om fraværsreglene.

Husk å levere egenmeldingsskjema hvis du har vært borte og ikke har dokumentasjon:

Egenmeldingsskjema

I helt spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 prosent, og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Dette er en snever unntaksbestemmelse, les mer i søknadsskjemaet nedenfor.

Søknadsskjema for skjønnsmessig vurdering av udokumentert fravær ut over 10%