Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten omfatter helsesøster og psykolog. Vi jobber med å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge skade og sykdom. Tjenesten er et gratis tilbud til deg som elev, og målet er at du skal få en fin ungdomstid og ungdomshelse.

Helsesøster

TrudeYtrearneweb2.png

Hva kan du snakke med helsesøster om?

Kanskje du i løpet av din ungdomstid trenger noen å snakke med, eller du trenger råd og veiledning? Da kan sentrale tema være:

Kosthold og fysisk aktivitet. Bekymringer du har for deg selv eller for venner/familie/kjæreste. Din eller andres psykiske helse: ensomhet, depresjon, angst, sorg eller krise. Kjærlighet og seksualitet. Rus. Stress og søvnproblemer. Vold/overgrep. Resept på p-piller? Klamydiatest? Kondomer? Henvisning til skolepsykolog? Gravid?

Eller kanskje du har noe annet på hjertet?

Taushetsplikt

Som helsesøster har jeg taushetsplikt overfor deg som elev, og du får dokumentert fravær, det vil si at oppmøte ikke teller med i fraværsgrensen på 10 %.

Ta kontakt

Jeg har «åpen dør», så det er det bare å stikke innom :)

Du finner meg i andre etasje på C-bygget (C231). Jeg er til stede tirsdag kl. 09.00 - 14.00, onsdag kl. 10.30 - 14.00 og torsdag kl. 09.00 - 14.00.

Du kan også ta kontakt per e-post eller sende en SMS.

Ønsker deg en fin dag!
Vennlig hilsen

Helsesøster
Profilbilde av Trude Vie Ytrearne

Trude Vie Ytrearne

Send e-post 94522103

 

Psykolog

RuthJorunnGlittenbergweb.png

Psykologtjenesten er et lavterskeltilbud

Psykologtjenesten her på Slåtthaug skal være et lavterskeltilbud. Det vil si at jeg sitter på skolen en dag i uken slik at elevene ikke trenger å reise til meg, at elever ikke trenger henvisning men kun å bestille time via helsesøster, og at de kan komme raskt til.

Det at jeg sitter på skolen gjør det også lett å samarbeide med lærere og rådgivere for å legge best mulig til rette for eleven, når eleven selv ønsker dette. Noen ganger kan det være fint at en lærer vet at en sliter, og da kan jeg ha en felles samtale med eleven og læreren. På denne måten får eleven hjelp til å fortelle det han eller hun vil til læreren. Andre ganger ønsker eleven at vi skal samarbeide med foreldre.

Du kan snakke med en psykolog om det meste rundt følelser

De som kommer til meg sliter med forskjellige ting, som vansker hjemme, søvnproblemer, angst eller depresjon. Noen kan være lei seg fordi de har mistet noen de har vært glad i, mens andre har opplevd vonde ting som er vanskelig å håndtere. Man kan snakke med en psykolog om det meste som har med følelser å gjøre, og hvordan man har det. Det å ta tak i psykiske problemer med en gang en begynner å slite, kan gjøre at en raskt blir bedre og at vanskene ikke trenger å få så store konsekvenser.

Hva kan jeg tilby?

Elever kan få ca. 1 - 6 samtaler hos meg. Noen ganger blir det klart at dette er en problemstilling som krever lengre behandling, og da kan jeg henvise videre til spesialisthelsetjenesten - hvis eleven selv ønsker dette.

Hvis en elev allerede har et tilbud hos BUP eller DPS, så tenker vi at det er best at de fortsetter der, da det er mye å skulle forholde seg til to psykologer.  BUP/DPS har også mulighet til å gjøre grundigere kartlegginger og ha lengre behandlingsløp enn det vi har i skolehelsetjenesten. Ønsker en elev tettere samarbeid mellom deres behandlende psykolog og skolen, så kan jeg være med å legge til rette for dette.

Ta kontakt

Du finner meg i andre etasje på C-bygget (C227), jeg er til stede onsdag kl. 08.00 - 15.00.

Fra klokken 12.00 til 13.00 har jeg "åpen dør", ellers kan time bestilles via helsesøster.

Vennlig hilsen
Ruth Jorunn E. Glittenberg
Psykologspesialist