Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

ELEVTJENESTER

Elevtjenester på Slåtthaug omfatter avdelingsleder, rådgivere, miljøterapeuter, miljøarbeidere, skolehelsetjenesten og IKT-tjenester.
Rådgivere-(4 of 4).jpg
Lena, Elisabeth og Leif Arne

Ressursteam

Ressursteamet vårt består av avdelingsleder og to rådgivere. Fokuset deres er å være en ressurs for elevene på skolen. De har ukentlige møter og tett samarbeid med klasseteam, miljøgruppen og helsesøster. I tillegg samarbeider de med OT/PPT, barneverns-tjenesten og BUP. Du treffer dem på C-bygget.

For mer informasjon, følg lenkene under.

Avdelingsleder elevtjenesten Rådgivere
Miljogruppen2017 3.jpg
Jan Fredrik, Helene, Kristin og Renate

Miljøterapeutene

Miljøterapeutene er tre voksne personer med bred kompetanse som dekker mange behov. De jobber med å legge til rette for et trygt og inkluderende skolemiljø, med fokus på å fremme helse, trivsel og læring blant alle elevene. De har også et sterkt fokus på forebygging på ulike områder. 

For mer informasjon, følg lenken under.

Miljøgruppen
RuthJorunnogTrudeweb.png
Psykolog Ruth Jorunn og helsesøster Trude

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten omfatter helsesøster og psykolog. Skolehelsetjenesten jobber med å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge skade og sykdom. Tjenesten er et gratis tilbud til deg som elev, hvor målet er at du skal få en fin ungdomstid og ungdomshelse. 

For mer informasjon, følg lenken under.

Skolehelsetjeneste
Mobbeombodet.jpg

Mobbeombudet i Hordaland

Mari-Kristine Morberg er mobbeombud for elever i videregående opplæring i Hordaland. Hun er ansatt for å passe på at du har et godt psykososialt miljø på skolen eller i lærebedriften.

Les mer om mobbeombudet her
Tastatur_web.jpg

IKT-konsulent

IKT-konsulenten hjelper deg hvis du har tekniske spørsmål eller problemer som gjelder datamaskin eller programvare. Han har kontor på C-bygget ved siden av kantinen.

På Skoleportalen kan du ordne mange ting selv. Der finner du nyttige lenker, blant annet for å bytte passord, laste ned programvare, skrive ut dokumenter og logge inn på gskole og Office 365.

Skoleportalen
LiseKnag.jpg
Yrkesfaglig koordinator Lise

Yrkesfaglig koordinator

Yrkesfaglig koordinator Lise Knag arbeider med å knytte tettere kontakt mellom skolen og aktuelle bedrifter i området. Dette først og fremst med tanke på utplassering av elever i yrkesfaglig fordypning og for å få flere lærebedrifter.

Informasjon til bedrifter og elever om søknadsprosessen, arbeidslivets krav og fagopplæring generelt er også blant arbeidsoppgavene, i tillegg til å støtte elever i overgangen fra skole til læretid.

Både bedrifter, elever og foresatte er velkomne til å ta kontakt!

Telefon: 57 30 83 17
E-post: Lise.Knag@hfk.no