Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Sei di meining i Elevundersøkinga!

Kvart år svarer elevar på alle skolane i landet på Elevundersøkinga.
Der får dei høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på sin skole.

I veke 49 skal vi gjennomføre Elevundersøkinga her på Slåtthaug videregående skole.

Undersøkinga er anonym, og det er frivillig å vere med.

Vi oppmodar alle til å delta, slik at vi får eit best mogleg bilde av korleis læring og trivsel er på vår skole.

Les meir om Elevundersøkinga

Aktuelt

Gjeldande koronatiltak

Gjeldande koronatiltak

Koranatiltaka her på skolen blei sist justerte den 11. september. Endringane kom etter innstrammingar i Bergen kommune

Kickstart for elevrådsarbeidet

Kickstart for elevrådsarbeidet

På måndag var dei tilitsvalde frå alle klassane våre samla til den årlege Elevkonferansen, med diskusjonar og foredrag om elevmedverknad og, ikkje minst, val av elevrådsstyre

Sjå fleire saker