Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Velkommen til skolestart måndag 17. august!

Vg1- og Vg2-elevar:
Du skal ha fått en SMS frå skolen med ei lenke til eit velkomstbrev og ei lenke til når du skal møte. I velkomstbrevet ligg ei lenke til eit spørjeskjema du helst må svare på før startsamtalen. 
NB! Ring oss på 55 14 04 00 om du ikkje har fått SMS før fredag den 14.

Vg3- og Vg4-elevar:
Alle møter kl. 9 på A bygget, hugs å halde avstand

Elev-PC 2020/2021

Alle elevar i vidaregåande skule må ha eigen PC. Du kan få ein rimeleg PC gjennom Vestland fylkeskommune når du skal kjøpe datamaskin.

Datamaskina er eit nødvendig verktøy for deg så lenge du er elev ved ein vidaregåande skule, både i undervisninga og til andre gjeremål. Du har sjølv ansvar for å stille med berbar datamaskin til skulestart. 

Følg lenka nedanfor for meir informasjon og bestilling:

Elev-PC for skuleåret 2020/2021

Aktuelt

Treng du tilrettelagt undervisning i kroppsøving?

Treng du tilrettelagt undervisning i kroppsøving?

Du kan no laste ned eit skjema og ta det med til legen, som kan finne alternative øvingar til deg. Slik kan du delta i undervisningen sjølv om du til dømes har ei skade, og ikkje misser karaktergrunnlaget i dette faget.

Velkommen til open skole!

Velkommen til open skole!

Vi ønsker å invitere elevar som har lyst til å bli litt betre kjent med skolen, til opne dagar 10. og 11. august

Sjå fleire saker