Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

MathType - Windows

MathType er ein interaktiv peik-og-klikk editor for å skrive matematiske likningar i dokument.

Programmet inneheld over 500 matematiske symbol og "templates". Editoren kan bli brukt saman med diverse tekstbehandlarar, men den er spesielt tilpassa Microsoft Word. I Word er Equation Editor standard matematikkverktøy, og MathType blir  ofte omtalt som "the Professional Version of Equation Editor".

I Word og PowerPoint får programmet ei eigen kommando- og knappefane. Programmet kan konvertere likningane til TeX, LaTeX og MathML v. 2 kode. MathML er en standard for å vise matematikk i websider. Programmet typeset likningane på matematisk måte medan ein skriv likningen. Ein kan eksportere likningane (alle) frå eit Word dokument til bilde i EPS, GIF eller WMF format. Med MathPage kan ein konvertere eit heilt Word dokument til HTML, og likningane blir lagra som GIF bilde med betre kvalitet enn ved lagring til HTML vha. Words eigen konvertering.

Vi har MathType 7 tilgjengeleg  for Windows-brukarar. 

Lisensnøkkelen er: 0UZHV-N52HL-EB73Z-KTC9A-0TPJ2

1. Klikk for å laste ned installasjonsfila i ønskt språk

MathType v7

2. Klikk "kjør" for å starte installasjon