Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Ny elev i vidaregåande skule

Velkomen som It-brukar i vidaregåande skule. Skoleportalen inneheld ei samling av digitale verktøy og hjelpemiddel som ein treng i skulekvardagen.

It`s Learning

It`s Learning blir brukt til å sende interne meldingar og som informasjonskanal for skulen.  Her vil du blant anna finne oppdaterte planar for faget, informasjon om heimearbeid og prøver, relevante notatar, filer, peikarar, presentasjonar og undervegsvurderingar  og vurderingar i faget (evt. på SkoleArena)

Brukarnamn og passord til It`s Learning blir sendt til deg på sms.

Har du gløymt passordet ditt kan du få eit nytt ved å følgje lenka under.

Bytt passord

SkoleArena

I SkoleArena kan du sjekke fråveret, karakterar og merknader. Frå It`s Learning kan du gå direkte over til SkoleArena utan ny pålogging (inngangen ligg øvst på sida).

Inne i SkoleArena vil du på sidene Elev  finne eigne personopplysningar, fråvær og ordens-/åtferdsmerknader. Under Fag finn du karakterane dine, og under Generelt finn du skoleruta.

Programvare til PC/Mac

Programvare du treng til skulearbeidet kan du  laste ned gratis her på Skoleportalen. Bruk lenkene under og følg instruksjonane.

 Nettvett

Å bruke Internett i skolearbeidet er blitt ein fast del av skulekvardagen.  Det er nokre ting du bør tenke på som bruker av internett.

Internett som kjelde

Hugs på at det ikkje er all informasjon  du finn på internett som er rett eller sann. Bruk fleire kjelder og sunn fornuft når du  vurdere informasjonen du finn.  Du kan få meir  informasjon om kjeldekritikk hos læraren din eller på skulen si bibliotekside.

Opphavsrett

Brukar du internett til å samle inn informasjon til skuleoppgåver/innleveringar må du oppgi kjeldene dine. Ver også merksam på at det kan vere restriksjonar i bruken av bilde du finn på Internett. Ta kontakt med fotografen om du ønskje å bruke bilde.

8 nettvett reglar

  1. Vær mot andre på nettet som du vil at andre skal være mot deg.
  2. Vær forsiktig med å gi ut opplysninger om deg selv.
  3. Snakk med en voksen hvis du opplever noe ubehagelig på nett.
  4. Ta med en voksen eller en venn om du skal møte noen du har chattet med.
  5. Tenk deg om før du laster ned noe fra nettet. Det kan ligge virus og spionprogrammer sammen med filene du laster ned.
  6. Gi ALDRI ut passordene dine til noen.
  7. Spør om lov før du skriver om noen eller legger ut bilder av andre.
  8. Sjekk alltid hvem som har laget informasjonen du finner - husk at alle kan legge ut noe på nett.

Les meir  om dette på nettvett.no (Teksten over er henta fra nettvett.no)