Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elev-PC support

For elevar i VG1/VG2 skuleåret 2021/2022

Før ein eventuell reparasjon utanfor garanti eller som ikkje blir omfatta av tryggleiksavtale, vil det bli sendt eit kostnadsoverslag som må godkjennast. Dersom du er under 18 år, må reparasjonen godkjennast av føresette.

Kontaktinformasjon til Komplett support blir publisert når kjøpsportal blir opna.

For spørsmål rundt bestilling ta direkte kontakt med leverandøren vår Komplett AS:

E-post: elevpc@komplettbedrift.no Telefon: 33 00 51 00

Blir bestillinga avvist eller lurer du på om du har rett til å kjøpe PC, send skriftleg melding med fornamn og etternamn til Elevpc@vlfk.no

For elevar i VG3

Ta kontakt med Atea via:

Telefonnr. 22 09 50 30
https://www.atea.no/elevpcfelles/