Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Endring i Feide-påloggingstenesta

Arbeidet med endringa startar fredag 23. juni kl 14.00 og skal etter planen vere ferdig måndag 26. juni kl 08.00.

Etter at endringa er utført må alle Feide brukarar endre passord før dei igjen kan bruke Feide-tenesta. Om du utfører passord-endringa måndag 26. juni eller ved ein seinere anledning (t.d. ved skulestart i august) er ikkje viktig. Men du MÅ gjennomføre eti passordskifte før tenesta igjen fungerer.

Passordskifte gjer du enklast ved å gå til https://mega.efeide.no/#/forgotpassword  der du oppgir brukarnamnet og telefonnummeret ditt. Du må også svare på eit enkelt spørsmål for å stadfeste at du ikkje er ein robot. Deretter får du tilsendt nytt passord i ein SMS.